Ereleden en leden van verdienste

Ereleden der SCIO Studievereniging:

  • Lara Scipio – oprichtster der SCIO studievereniging, benoemd op 9 september 2020
  • Marije Brandsma – oprichtster der SCIO studievereniging, benoemd op 9 september 2020
  • Goya van Boven – oprichtster der SCIO studievereniging, benoemd op 9 september 2020
  • Tamar Eliëns – oprichtster der SCIO studievereniging, benoemd op 9 september 2020
  • Pip Slavujevic – oprichtster der SCIO studievereniging, benoemd op 9 september 2020

Leden van verdienste der SCIO Studievereniging:

  • Er zijn nog geen leden van verdienste benoemd. Ken jij iemand die het verdiend om lid van verdienste te worden? Dan kan je je voorstel mailen naar scio-fgw@uva.nl

 

Leden van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributie verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Meer hierover vind je in de Statuten en in ons Huishoudelijk Reglement